سایت چینود همراه شماست …

قوانین و مقررات سایت چینود

مطالب سایت چینود از سراسر وب جم آوری می شوند و برای صحت و درستی آن به سایت های مرجع مراجعه شود. مسوئلیت هرگرونه خسارت از برداشت محتوای سایت بر عهده خود کاربر می باشد .

محتوای اختصاصی سایت گزیده در دسته بندی مشخص می باشد.

مصاحبه ها در سایت چینود بر اساس گفته های مصاحبه شونده می باشد و مسولیت آن بر عهده مصاحبه شونده می باشد .
سایت چینود صرفا منتشر کننده آن محتواست.

سایت چینود یک سایت خبری نیست بلکه پایگاهی برای اطلاع رسانی می باشد.